Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Giám đốc Phòng Giao dịch

Phú Thọ, Đồng Nai

30/07/2019
02 Trưởng Phòng Kinh doanh
Phú Thọ, Hà Nội 30/07/2019
03 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Đắk Lắk, Phú Thọ, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bến Tre, Kiên Giang, Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang, Long An, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Cần Thơ.

30/07/2019
04 Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán phụ trách thanh toán XNK Hội Sở - HCM
 
30/07/2019
05 Phó phòng Pháp lý và tuân thủ
Hội Sở - HCM 30/07/2019
06 Giám đốc Chi nhánh HCM 30/07/2019
07 Phó Phòng/Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường Hội sở - HCM 30/07/2019
08 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Quảng Ninh, Long An, Đắk Nông, An Giang, Tiền Giang 30/07/2019
09 Phó phòng Xử lý nợ
Hội Sở - HCM
30/07/2019
10 Trưởng bộ phận Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế
Phòng Tài trợ Thương mại & Thanh toán quốc tế - Hội Sở (HCM) 30/07/2019
11 Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế

Hội sở - HCM

30/07/2019
12 Phó Giám đốc Chi nhánh An Giang, Tiền Giang, Long An, Đắk Nông, Quảng Ninh, HCM 30/07/2019
13 Trưởng Phòng Quản lý bán hàng và Dịch vụ Khách hàng
Hội sở - HCM 30/07/2019
14 Trưởng bộ phận quản trị vốn và tài sản

Hội sở - HCM

30/07/2019
15 Chuyên viên Bán hàng tại Hội sở
Hội sở - HCM 30/07/2019
16 Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế

Hội sở - HCM

30/07/2019
17 Giao dịch viên

Hội sở - HCM

30/07/2019
18 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

An Giang, Tiền Giang, Long An, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bến Tre, Cần Thơ, HCM, Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Thuận, Bình Định, Vũng Tàu, Kiên Giang, Đắk Lắk, Tây Ninh, Bình Dương, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bình Phước.

30/07/2019
19 Kiểm soát viên

Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kiên Giang, Vũng Tàu

30/07/2019
20 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

An Giang, Tiền Giang, Long An, Đắk Nông, Quảng Ninh, HCM, Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Thuận, Bình Định, Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ, Kiên Giang, Đắk Lắk, Tây Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bình Phước.

30/07/2019