NAM A BANK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

    Sáng ngày 23/03/2019, tại Thành phố Đà Lạt, Nam A Bank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tại Đại hội, hàng loạt những nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển của Nam A Bank trong thời gian tới đã được thông qua với tỷ lệ nhất trí rất cao.

     

    Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Nam A Bank.

     

    Mở đầu Đại hội, trong không khí tập trung và dân chủ cao độ, nhiều báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 cùng các tờ trình liên quan đến định hướng phát triển của Nam A Bank trong năm 2019 đã được Nam A Bank đệ trình. Trong đó, đáng ghi nhận nhất là tình hình kinh doanh của Nam A Bank trong năm 2018 hết sức khả quan, không chỉ đảm bảo được yêu cầu tăng trưởng mà còn đáp ứng được tính bền vững và hiệu quả khi mức chia cổ tức dự kiến được đệ trình Đại hội lên đến 16%. Ngoài mức chia cổ tức dự kiến hết sức ấn tượng, Nam A Bank còn thảo luận hàng loạt các nội dung quan trọng khác như thông qua kế hoạch phát triển mạng lưới, kế hoạch niêm yết và tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ Đồng, sửa đổi Điều lệ và Giấy phép hoạt động cho phù hợp với quy định pháp luật cũng như bối cảnh kinh doanh mới... Kết thúc phiên thảo luận với rất nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của cổ đông, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung được đệ trình với tỷ lệ gần như tuyệt đối đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung này trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông. Việc Đại hội thống nhất thông qua hàng loạt nội dung quan trọng như vậy chỉ trong thời lượng 03 tiếng đồng hồ đã phản ánh rất chính xác sự đồng thuận về mặt chiến lược, tính tập trung cao độ về mặt ý chí của các cổ đông trong việc triển khai thực hiện chiến lược trở thành ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ chuẩn mực hàng đầu Việt Nam mà Nam A Bank đang theo đuổi.