Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Giám đốc Phòng Giao dịch

Phú Thọ

30/07/2019
02 Trưởng Phòng Kinh doanh
Phú Thọ, Hà Nội 30/07/2019
03 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Đắk Lắk, Phú Thọ, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bến Tre, Kiên Giang, Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang, Long An, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Cần Thơ.

30/07/2019
04 Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán phụ trách thanh toán XNK Hội Sở - HCM
 
30/07/2019
05 Phó phòng Pháp lý và tuân thủ
Hội Sở - HCM 30/07/2019
06 Giám đốc Chi nhánh HCM 30/07/2019
07 Phó Phòng/Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường Hội sở - HCM 30/07/2019
08 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Quảng Ninh, Long An, Đắk Nông, An Giang, Tiền Giang 30/07/2019
09 Phó phòng Xử lý nợ
Hội Sở - HCM
30/07/2019
10 Trưởng bộ phận Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế
Phòng Tài trợ Thương mại & Thanh toán quốc tế - Hội Sở (HCM) 30/07/2019
11 Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế

Hội sở - HCM

30/07/2019
12 Phó Giám đốc Chi nhánh An Giang, Tiền Giang, Long An, Đắk Nông, Quảng Ninh, HCM 30/07/2019
13 Trưởng Phòng Quản lý bán hàng và Dịch vụ Khách hàng
Hội sở - HCM 30/07/2019
14 Trưởng bộ phận quản trị vốn và tài sản

Hội sở - HCM

30/07/2019